p. 040 776 8703
Asianajotoimisto Ylivieska

Tehokasta asianajoa
ja edunvalvontaa

Lue lisää

Asianajotoimisto Keskitalo Oy
palvelee yksityishenkilöitä ja yrityksiä

Asianajotoimisto Keskitalo Oy on yksityishenkilöitä, yrityksiä ja muita yhteisöjä palveleva asianajotoimisto. Toimisto sijaitsee Ylivieskassa. Toimialueena on koko Suomi, mutta pääasiassa Ylivieskan, Kokkolan, Raahen ja Oulun seutu.

Suomen Asianajajaliiton jäsen

Asianajotoimisto Keskitalo Oy on Suomen Asianajajaliiton jäsen. Asianajaja on velvollinen noudattamaan lakia ja hyvää asianajajatapaa. Asianajajan toimintaa valvovat oikeuskansleri ja Suomen Asianajajaliitto.

Toimistollamme on Suomen Asianajajaliiton vastuuvakuutusta koskevien ohjeiden mukainen varallisuusvahingon varalle otettu vastuuvakuutus OP Vakuutus Oy:stä.

Monipuoliset asianajopalvelut

Yrityksen hoitamien toimeksiantojen kirjo on hyvin laaja.

Ota rohkeasti yhteyttä oikeudellisessa asiassasi niin selvitämme, kuuluuko se osaamisalueeseemme.

Lue lisää
Riita-asiat

Rikosasiat

Perhe-ja perintö-
oikeudelliset asiat

Lapsiasiat

Ulkomaalaisasiat

Maaoikeusasiat

Donetti