p. 040 776 8703

Kustannukset

Ensimmäinen yhteydenotto on maksuton, mikäli se ei johda toimeksiantoon.

Palkkioperuste määräytyy asianajajaliiton yleisten ohjeiden mukaisesti. Palkkio määräytyy toimeksiannon intressin, laadun, laajuuden ja vaikeusasteen mukaisesti. Toimeksiannon veloitus perustuu pääosin työhön käytettyyn aikaan ja tuntihintaan. Palkkion lisäksi veloitetaan asiasta aiheutuneet suoranaiset kulut ja kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Selvitämme aina ennen toimeksiantoa, onko asiakkaalla oikeus saada asiaansa valtion yleistä oikeusapua tai vakuutusyhtiön oikeusturvaetu.

Oikeusapu tarkoittaa sitä, että kansalainen voi saada itselleen oikeudellisen asian hoitamista varten avustajan kokonaan tai osittain valtion varoilla.

Oikeusturvaedussa vakuutus korvaa asiakkaan omat oikeudenkäyntikulut tiettyyn ylärajaan saakka omavastuuosuudella vähennettynä. Edellytysten täyttyessä myös oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuuteen voi saada oikeusapua, jolloin valtio maksaa vakuutuksen omavastuuosuuden.


Ota yhteyttä!

Donetti